Zo interpreteert u de bedragen op mypension.be

Zo interpreteert u de bedragen op mypension.be

Hoeveel wettelijk pensioen mag u verwachten? Wat is de impact als u vroeger stopt met werken? Hoeveel krijgt u meer als u uw studiejaren afkoopt? De antwoorden staan op mypension.be. Maar interpretatie is nodig.

De federale overheidssite mypension.be biedt een breed overzicht van wat u van uw pensioen mag verwachten.
-U krijgt de datum waarop uw wettelijk pensioen begint en die waarop u eventueel vervroegd met pensioen kunt,
-inclusief het bruto- en nettobedrag dat u telkens kunt verwachten.

Om die bedragen te berekenen wordt een ‘fictieve’ loopbaan uitgetekend tot aan de datum waarop iemand wil stoppen met werken. De berekening van de bedragen gaat er vanuit dat u het ingeslagen carrièrepad tot aan uw pensioen voortzet en dat de wettelijke pensioenvoorwaarden niet wijzigen.

Met die twee variabelen voor ogen moet u de getoonde bedragen meer als een goede indicatie dan als een vaststaand gegeven zien. Het bedrag wordt concreter naarmate u dichter bij uw pensioen komt. Iemand van dertig heeft meer ‘fictieve’ loopbaan in de berekening zitten dan iemand van vijftig.

Geen indexering
Bovendien is het pensioenbedrag uitgedrukt in ‘euro’s van vandaag’. Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, kan het een stuk hoger liggen dan nu. Bij de Pensioendienst vindt men het geen goed idee om bedragen te indexeren. Dat kan tot verwarring leiden. De bedoeling is dat mensen het bedrag dat ze op mypension.be zien, aftoetsen aan de realiteit van vandaag.

Mypension.be biedt ook de mogelijkheid om te simuleren wat het voor uw wettelijk pensioen betekent als u vroeger stopt met werken of als u net langer aan de slag blijft. Een loopbaan van 45 jaar tegen de wettelijke pensioenleeftijd is voor velen nooit haalbaar. Wie op 22 jaar afstudeerde, heeft op zijn 65 maar een carrière van 43 jaar achter de rug, die ook maar 43/45ste van het wettelijk pensioen oplevert. Maar u kunt ervoor kiezen om nog enkele jaren door te werken tot u aan 45/45ste komt.

Op dit moment is 45/45ste het maximum dat u bij elkaar kunt werken. Vanaf 1 januari 2019 kwam hier verandering in. Vanaf dan telt elk gewerkt jaar mee voor de pensioenopbouw. Als u bijvoorbeeld op uw 20ste bent begonnen, dan hebt u op uw 65ste een loopbaan van 45 jaar achter de rug en hebt u recht op 45/45ste van uw pensioen. Blijft u nog doorwerken tot de leeftijd van 68, dan zult u recht hebben op een pensioen van 48/45ste.
De indicatie van het pensioenbedrag wordt uitgedrukt in euro’s van Maar u kunt er ook voor kiezen vóór uw wettelijke pensioenleeftijd te stoppen met werken. Dit zal uiteraard een negatieve impact op uw pensioenbedrag hebben, aangezien u zo ook minder lang aan uw pensioen opbouwt.
Het effect van die beslissingen kunt u simuleren op mypension.be. U geeft de gewenste leeftijd om te stoppen in. Op basis daarvan wordt de berekening gemaakt van het nieuwe pensioenbedrag dat dat oplevert.

Afkopen studiejaren
Sinds december 2017 kunt u tegen betaling uw studiejaren laten meetellen voor uw pensioen. Op mypension.be is het ook mogelijk het effect van de regularisering of het ‘afkopen’ van studiejaren op uw pensioen na te gaan. U kunt het aantal jaren invullen dat u wilt regulariseren. U komt dan te weten hoeveel u dat zal kosten en hoeveel verschil dat bruto en netto voor uw pensioen betekent.
Het afkopen van studiejaren is niet altijd even interessant. Soms kunnen de aan het pensioen toegevoegde bedragen ertoe leiden dat u in een hogere belastingschijf komt. U zult zelf het nettobedrag van het scenario zónder en het scenario mét afkoop moeten vergelijken om te zien of het voor u lonend is om uw studiejaren te regulariseren. Het is vooral ook van belang dat u de winst op het nettobedrag afweegt tegen de kosten die u ervoor gemaakt heeft. In sommige gevallen is de terugverdientijd zeer lang en kunnen de kosten nooit tegen de baten opwegen.

bron: www.tijd.be