Welke impact heeft het Coronavirus op je verzekeringen?

Rechtsbijstand voor gezinnen

Welke impact heeft het Coronavirus op je verzekeringen?

De huidige coronacrisis doet heel wat vragen rijzen rond de waarborgen in uw verzekeringscontracten. Met dit artikel willen we graag meer duidelijkheid scheppen over de meest courante verzekeringen.

Annulatieverzekering

Annuleringsverzoeken van een reis naar aanleiding van het coronavirus dat zich heeft verspreid in het gebied waarnaar je op reis wou gaan, vallen niet onder de dekking van de standaard annulatieverzekering. Een heel beperkt aantal verzekeraars biedt wel uitgebreidere polissen aan waarbij de dekking van de annulatie toch mogelijk is, soms afhankelijk van een negatief reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken voor het betreffende gebied.

Bijstand

De meeste reisbijstandsverzekeraars dekken medische kosten, zoals hospitalisatie of doktersbezoeken, ingevolge een besmetting met het coronavirus die je op reis hebt opgelopen. Je bent gedekt zoals voor iedere andere ziekte of ongeval. Dit gebeurt meestal tot een bepaald maximumbedrag vermeld in de polis.

De kosten voor een verlengd verblijf in het buitenland zijn bij sommige bijstandsverzekeraars in de standaarddekking begrepen, bij anderen enkel in meer uitgebreide polissen en dit meestal tot een bepaald maximumbedrag. Repatriëringskosten worden door de meeste reisbijstandsverzekeraars gedekt in het standaardproduct, bij sommige andere enkel in de meer uitgebreide polissen.

Hospitalisatieverzekering

Als je gehospitaliseerd wordt als gevolg van een coronabesmetting kan je een beroep doen op je hospitalisatieverzekering. Een opname in een Belgisch ziekenhuis is steeds gedekt. Bij een hospitalisatie in het buitenland hangt de dekking af van de algemene voorwaarden. Sommige verzekeringen dekken enkel hospitalisaties in België, anderen dekken ook hospitalisaties in Europa of zelfs in de hele wereld. Indien je verzekering voorziet in een dekking in het buitenland, en je ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken afreist naar een risicogebied, zal bij een hospitalisatie ten gevolge van een coronabesmetting de verzekeraar toch tussenkomen. Afhankelijk van welke hospitalisatieverzekering u heeft, worden ook de bijkomende medische kosten vergoed, 3 tot 6 maanden na de opname.

Levensverzekering

Indien uw levensverzekering een overlijdensdekking bevat, bent u gedekt stel dat u overlijdt als gevolg van het coronavirus. Levensverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en overlijdt door ter plaatse besmet geraakt te zijn, is gedekt.

Gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheid

Stel dat u tijdelijk arbeidsongeschikt bent als gevolg van een coronabesmetting, dan kan u ook rekenen op uw verzekering gewaarborgd inkomen. Arbeidsongeschiktheid als gevolg van een epidemie of pandemie wordt niet uitgesloten. Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan geen beroep doen op zijn verzekering gewaarborgd inkomen. Enkel arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ziekte of ongeval (als dit voorzien is in de waarborg) is namelijk verzekerd.

Evenementen

Organisatoren van evenementen die over een annulatieverzekering beschikken, kunnen hierop een beroep doen voor zover het contract dekking biedt voor de situatie die zich voordoet. Meestal dekt zo’n polis de verliezen die de verzekerde/organisator lijdt wanneer een evenement wordt geannuleerd omwille van een oorzaak die optreedt onafhankelijk van de wil van de verzekerde/organisator (bij voorbeeld een samenkomstverbod). Welke verliezen in aanmerking komen voor vergoeding en binnen welke limieten wordt gespecifieerd in de algemene en de bijzondere voorwaarden van het verzekeringscontract.

Telewerk en arbeidsongevallen

Een telewerker is gedekt door de arbeidsongevallenverzekering als het ongeval zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst. Hij moet dus onder het gezag van zijn werkgever staan en zijn arbeidsovereenkomst aan het uitvoeren zijn op het moment van het ongeval. De telewerker is ook gedekt op de weg van zijn woonplaats naar de school of opvangplaats van zijn kinderen en omgekeerd, alsook op de weg van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft en omgekeerd (dezelfde regels als voor de werknemer in de onderneming). Een arbeidsongeval moet, om als dusdanig te worden beschouwd, zich voordoen in het kader van de arbeidsovereenkomst. Een medewerker die op zijn dak klimt, is dus niet gedekt. Het is erg aan te raden dat een ongeval bij voorkeur onmiddellijk bij de werkgever wordt gemeld.

Heb je nog vragen over de impact van het Coronavirus op je verzekeringen? Wij blijven ter beschikking voor onze klanten tijdens deze moeilijke periode.

-per e-mail (info@asekura.be) of

-via telefoon 053/78.74.75.

-met online video chat : voor een persoonlijk adviesgesprek voorzien wij de mogelijkheid om een online videomeeting op te zetten : hiervoor hebt u nodig, een laptop met camera of een smartphone. Een afspraak maakt u via e-mail op info@asekura.be of per telefoon.