Schade aan uw wagen door een put in het wegdek. Wat nu?

Schade aan uw wagen door een put in het wegdek. Wat nu?

De wegbeheerder (gemeente, provincie of gewest) is verantwoordelijk voor putten en spoorvorming in het wegdek. Maar deze verantwoordelijkheid omzetten in klinkende munt is niet zo vanzelfsprekend. Wat doet u best om uw claim hard te maken?

Hoe aangeven? 
Zoals in elk juridisch dossier valt of staat de afloop met het vergaren van voldoende bewijsmateriaal. U moet altijd bewijzen dat uw schade wel degelijk veroorzaakt werd door de slechte staat van het wegdek.  Zonder bewijs van het gebrek… geen vergoeding. En hier wringt dikwijls het schoentje.

Welke bewijzen komen in aanmerking? 
•   Vaststelling door deurwaarder (bij heel ernstige schade of letsels)
•   Vaststelling door een politieagent. Indien deze niet wil komen, vraag dat uw telefonische oproep officieel wordt geregistreerd met uur en datum. Ga zo snel mogelijk zelf langs om een klacht in te dienen en verwijs naar uw telefonische oproep. Een PV is onontbeerlijk!
•   Maak (met de gsm) foto’s van de schade, van het wegdek en eventueel van de verkeerssituatie. Wees zo volledig mogelijk, zodat een objectief beeld geschetst kan worden.
•   Probeer een krant van de dag in de foto te betrekken zodat we het bewijs van datum ongeval kunnen aantonen.
•   Getuigenissen van omstaanders. Spreek iemand aan die het voorval heeft gezien, een passerende chauffeur of de dienst die het voertuig komt wegslepen. Spreek één of meer omwonenden aan en stel hen de vraag of er zich al gelijkaardige ongevallen voorgedaan hebben.
•   Bewaar zeker ook de beschadigde goederen, zodat deze bij een eventuele expertise voorgelegd kunnen worden.
•   Bij gebrek aan zulke bewijzen kunnen enkel “vermoedens” geuit worden en dit maakt de zaak moeilijker.

Wat zegt de wet? 
Ons wegennet en onze fietspaden moeten een normaal verkeer toelaten. Van zodra de openbare wegen niet meer de nodige veiligheid bieden, zijn zij volgens de rechtspraak behept met een gebrek. Dit wil zeggen dat de weg een abnormaal kenmerk vertoont dat het ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor het bestemd is. De overheid wordt dan vermoed aansprakelijk te zijn voor wegennet dat zij onder haar bewaring heeft. Zelfs als zij niet op de hoogte was van het gebrek en zelfs als dat gebrek niet aan de overheid als bewaarder te verwijten valt! Een verkeersdeelnemer die schade lijdt door een gebrek aan de openbare weg kan zich daarom keren tegen diegene die belast is met de “bewaring” van de weg (Gemeente, Regio of Provincie).

Een complete & onafhankelijke rechtsbijstand is een niet missen dekking naast uw autoverzekering. Meer advies? Contacteer ons.

bron : www.das.be