Bestuurdersaansprakelijkheid: waar u als bedrijfsleider op moet letten

bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid: waar u als bedrijfsleider op moet letten

Ondernemen is spannend. U maakt uw eigen dromen waar. U biedt de meerwaarde waarnaar uw doelgroep op zoek is. Maar ondernemen betekent ook risico’s nemen. Ongeacht de grootte van uw organisatie, vroeg of laat neemt u een moeilijke beslissing. Een beslissing die mogelijk fout afloopt, althans voor bepaalde partijen binnen of rondom uw organisatie. En u als bestuurder draagt daar de verantwoordelijkheid van: er is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijkheid is moeilijk te omlijnen. Het is de aansprakelijkheid van de bestuurder(s) van een vennootschap voor handelingen die hij of zij als bestuurder daarvan verricht hebben. ‘Bestuurder’ dekt in dat opzicht een ruime lading. Het kan de individuele bedrijfsleider zijn, maar ook alle leden van de raad van bestuur of het directiecomité.

Als bestuurder (of lid van een besturend orgaan) neemt u beslissingen die – normaal gezien – het bedrijf ten goede komen. Daarvoor bent u verantwoordelijk. Helaas ook wanneer het fout gaat.

Betekent dit dat u bij elke beslissing die fout afloopt, risico loopt op bestuurdersaansprakelijkheid of een claim? Gelukkig niet. Bepaalde fouten vallen binnen de grenzen van het redelijke. Maar bepalen wat wel of niet redelijk is, is voor interpretatie vatbaar. Wat voor de raad van bestuur redelijk lijkt, kan een rechter helemaal anders beoordelen.

Aansprakelijkheid van een rechtspersoon

(On)gevallen die u (niet) kunt vermijden

Onder die risico’s voor bestuurdersaansprakelijkheid vallen onder andere:

  • Evidente risico’s negeren i.v.m. de cyberveiligheid
  • Buitensporige uitgaven
  • Verplichte of aangeraden verzekeringen weigeren
  • Geen subsidies aanvragen
  • Veiligheidsmaatregelen verkeerd inschatten

 

Gewild of niet, beslissingen kunnen vergaande gevolgen hebben. Een arbeidsongeval werpt men snel in uw schoot, omdat u te weinig maatregelen nam om de veiligheid op te krikken.

Communiceren en verzekeren

Hoe kunt u uw bedrijf gezond houden en u beschermen tegen bestuurdersaansprakelijkheid? Om te beginnen is een duidelijke communicatie cruciaal. Vooral in tijden waarin de druk op het bedrijf groot is, door bijvoorbeeld een datalek, is het belangrijk dat iedereen binnen (en buiten) de organisatie de juiste informatie krijgt. Transparant communiceren is daarbij cruciaal.

Aan de basis van die duidelijke communicatie liggen goeie afspraken. Die hebben meestal hun oorsprong in vergaderingen. Zorg er in dat geval voor dat op het einde alles (schriftelijk) is vastgelegd. Wanneer het gaat om gevoelige onderwerpen, is een advocaat tijdens de besprekingen geen overbodige luxe. Op die manier bent u zekerder dat iedereen in zijn of haar belangen is gediend.

Daarnaast kunt u met de nodige verzekeringen u en uw bedrijf indekken. Denk bijvoorbeeld aan een collectieve hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering en een verzekering tegen cyberschade. Op die manier hebt u een financiële en/of juridische buffer in geval van problemen.

Zoekt u nog de gepaste formule voor uw onderneming? Wilt u zich indekken tegen de risico’s van het ondernemerschap? Neem dan vrijblijvend contact op met Group Asekura. Wij zoeken samen met u een oplossing op maat van uw bedrijf.