Wat houdt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in?

Juridische bijstand gezinnen

Wat houdt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering in?

U bent starter of een ervaren bedrijfsleider? Uw accountant heeft het wel eens over een BA verzekering of beroepsaansprakelijkheid?

Wat houdt een professionele BA verzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering nu in? 

De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extra-contractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep. De doelgroep van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering zijn zelfstandigen (vrije beroepen), kmo’s, grote ondernemingen,…die een in hoofdzaak intellectuele activiteit uitoefenen. Deze verzekering dekt de intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun activiteiten. Het gaat in het algemeen over activiteiten als adviesverstrekking en zuiver intellectuele dienstverlening: juridische beroepen, accountants, artsen en andere medische beroepen, architecten, IT-consultants,…

Welke schade dekt een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Net als de polissen BA-uitbating en BA-producten of na levering, dekt de BA Beroep zowel de lichamelijke, materiële als immateriële schade.

Wie is verzekerd?

Een professionele BA-verzekering dekt de verzekeringnemer, dit is de onderneming zelf of de zelfstandige zelf, voor hun aansprakelijkheid alsook die van de personen voor wie ze instaan.

Hoeveel kost deze verzekering? 

De premie wordt meestal berekend op basis van de omzet en vastgesteld op basis van de activiteit van de onderneming en de verzekerde bedragen. Meestal is er een franchise opgenomen in de polis, de hoogte ervan bepaalt ook mee de kostprijs van de verzekering.

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

De meeste professionals die actief zijn in gereglementeerde sectoren, zijn, hetzij wettelijk hetzij deontologisch, verplicht om een professionele BA-verzekering af te sluiten: advocaten, accountants, verzekeringstussenpersonen, artsen, architecten, landmeters-experten, reisorganisatoren en reisbemiddelaars.,…

Bron : www.abcverzekering.be